Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä I de senaste årens framtidsdebatt har allt fler betonat den viktiga roll humanvetenskaperna och kulturen kommer att spela. Detta är givetvis ett glädjande scenario för alla kulturvetare och kulturälskare som så länge befunnit sig i trist bakvatten. Men ännu har inte någon på riktigt allvar ställt frågan hur humanvetenskaperna skall kunna leva upp till sådana förväntningar. Det går knappast bra i de gamla ullstrumporna. Humanvetarna är måhända mogna att ta ett rejält steg i naturvetarnas riktning och mer intressera sig för de grundläggande, principiella sambanden. Verklig nytta stammar nämligen ur - teoretisk kunskap.
Då och då tröttnar humanister på allt tal om nyttotänkande och tekniska framsteg som det enda legitima skälet att bedriva vetenskap. Man ryter till och vill militant försvara rätten att vara onyttig, ...
Essä Att häda är att bryta mot en ordning, mot konsensus. Tidigare var hädelser brott mot Gud och straffet var obevekligt hårt. I senare tid har hädaren snarare blivit hjälte. Hädaren för utvecklingen ...
Essä Konspirationer finns. Det finns emellertid oräkneligt många fler konspirationsteorier. De har spelat en stor, ofta katastrofal roll i vår historia. Konspirationsteorierna har sina rötter i medeltiden, ...
Essä Vissa helt fiktiva berättelser har en sådan kraft att de småningom förväxlas med den autentiska historien. Det gäller förstås stora delar av Bibeln, men också profana skrönor som till exempel ...
Essä Den indianska konsten var från början avsedd att brukas. Västerlänningarna lockades däremot av det exotiska och förde med sig mängder av föremål hem. Där förvarades de i kuriosakabinett. Det tog lång ...
Essä I den populära filmen Deep Impact ställs en klassisk filosofisk fråga på sin spets: Har vi alla samma värde? I filmen är svaret nej. Några har ett så stort värde att de måste räddas till livet på ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se