Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä De åttaåriga barnen diskuterar livligt, Ämnet är Jesus. Kunde han verkligen bota lama och blinda, dog han på korset? När de la honom i grottan var han nog bara medvetslös. Inte kan han ha uppstått, fått liv igen och sedan åkt till Gud i himmelen? Föräldrarna konsulteras. Själva uppfostrade i en tradition som föreskriver att trosfrågor är privata och inte bör avgöras av auktoriteter ger de inga bestämda svar. Vi vet inte, säger de, några tror si och andra så. Barnen blir inte särskilt mycket klokare av detta och föräldrarna ger därför åtminstone ett besked. Jesus har förstås funnits, han var en snäll människa som hjälpte barn, fattiga och sjuka, Så får barnen ta ställning: Var Jesus blott en socialreformator eller var han också Guds son? Alvar Ellegård är radikalare. Hans svar till barnen är kristallklart: Evangeliernas Jesus har aldrig funnits, han är en sagofigur.
Vad vi känner till om Jesus jordeliv bygger så gott som uteslutande på vad de fyra evangelierna och Apostlagärningarna innehåller. Men evangelierna är inga förstahandskällor. Teologiska forskare ...
Essä Bo Strömstedt påminde en gång om att det finns en gammal humanistisk tradition inom svensk publicistik. Dit räknas namn som Olof von Dalin, Johan Henrik Kellgren,
Ivar Harrie, Sten Selander, Torgny ...
Essä En framgångsrik politik behöver bilder, metaforer och ett samlande språk "Folkhemmet" är tveklöst 1900-talets mest potenta svenska politiska metafor. Den erövrades av socialdemokratin, som därmed fick ...
Essä Ritualer och symboler
Döden har alltid varit livets viktigaste faktum. Ingenting kan matcha den. Men olika tider har hanterat döden på skilda sätt. Det vet var och en som stilla promenerat på en ...
Essä Varför lockas fortfarande en del svenska ungdomar av fascismen och av riter med skrämmande allusioner till seklets värsta barbari? Beror det endast på arbetslösheten, den själlösa förortstillvaron och ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se