Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Om vi visste varför vi handlade och gjorde saker skulle några av tillvarons - och kulturvetenskaperna väsentligaste frågor ha fått sina svar. Nu är emellertid frågan varför vi gör vad vi gör knepigare än vi tror. Orsaken till det står bl.a. att finna i vår närmast outtömliga förmåga att finna motiv bakom våra handlingar. Av hur många skäl kan man inte ta ett glas vin eller läsa ett nummer av Tvärsnitt?
Den här artikeln bringar systematisk reda i frågan och föreslår att våra handlingar skall ses i ljuset av fyra N. Det som för historien framåt är en mix av nöje, nytta, nöd och norm.
I en passage i Det romerska rikets nedgång och fall frågar sig Edward Gibbon varför folk krigar. Svaret har en form som signalerar en allmän teori om olika slags motivation. Barbarerna krigar av lust, ...
Essä Paris har lockat och lockar fortfarande konstnärer, intellektuella, vetenskapsmän - och turister. Där finns en lukt, ett ljus, en puls, en atmosfär som är omisskännlig, men svårfångad. Paris är en ...
Essä Vi lever i en tredje industriell revolution, som premierar småskalig och flexibel produktion. Detta i radikal kontrast till den första revolutionens stenkolsbolmande, tunga råvaruproduktion, och till ...
Essä Motorcykelkriget är ett faktum. Det mördas på vägar och klubbhus bombas. Vad ligger bakom allt detta? Handlar det om organiserad brottslighet, narkotikamarknader, prostitution? Är skälen de gamla ...
Essä Politikern Platon ses ofta som det öppna samhällets fiende, som en antidemokrat och tillskyndare av ett totalitärt förnuft. Den bilden grundar sig i stor utsträckning på läsning av Platons dialog ...
Essä Till standardbilden av det moderna samhället hör att det är sekulariserat. Den gamla religiösa världsbilden monterades ned av upplysningsprojektet och ersattes av en profan tro på välfärd, solidaritet ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se