Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Statens vilja att bygga landet har varit särskilt påtaglig då det handlat om stora tekniska system. Sedan järnvägsutbyggnadens tid har staten garanterat ekonomin i de kostsamma infrastrukturella investeringarna, och planerat och styrt för den långsiktiga ekonomiska och kulturella tillväxtens skull. IT satte denna gamla blocköverskridande politik inför en veritabel utmaning. Här analyseras hur statsmakten svarat upp mot denna prövning.
Sjudarhöjdens kursgård, tillhörig SIPU (Statens institut för personaladministration och  utbildning), ligger mjukt inbäddad i tallskogen strax utanför. Sigtuna. På kvällen den 17 april 1984 var denna ...
Essä För inte så länge sedan uppstod en ny konstform, graffiti. Vilken sorts konst är då graffiti? Vad kännetecknar den och vad vill de unga konstnärerna säga? Eller de kanske inte vill säga något ...
Essä I början av William Gibsons roman Virtual Light sitter en snart mördad bifigur och tittar på TV. Det är en pornografisk film av rysk ursprung, "med samma värme som en sovjetisk industrifilm ". Men ...
Essä Informationsflödet ändrar vårt livsmönster och tränger sig in i vårt medvetande, pockade på uppmärksamhet, kräver nya färdigheter och nya lösningar. Att utveckla en strategi för att hantera ...
Essä Det finns en svindlande rikedom av information i historiska arkiv och i muséernas samlingar. Den humanistiska forskarens problem är ofta att det är så tidsödande att söka det specifika. Men när ...
Essä Bilder har alltid spelat en viktig roll i hjärnans idéhistoria. Men genom nya datoriserade visualiseringstekniker tillskrivs bilden en växande betydelse för förståelsen av mentala processer i hjärnan. ...
Essä "I think there is a world market for maybe five computers."
Thomas Watson, IBM, 1943.
 
Cyberspace, interaktiv video, Internet och IT-kommissioner - våren 1994 exploderade plötsligt intresset för ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se