Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Efter Sovjetunionens fall diskuteras nu Rysslands säregenheter: Vad skiljer den ryska kulturens historia från utvecklingen i Europas västra delar? En ingrediens i denna diskussion rör Rysslands förhållande till det antika arvet. Det visar sig vara en föränderlig historia som innehåller såväl långa perioder av avståndstagande som försök att med maktmedel lära ryssarna att uppskatta de gamla grekerna.
Per Arne Bodin I torsdagens morgongudstjänst tredje veckan i fastan sjunger den ortodoxa kyrkan följande hymn författad av Josef Hymnografen (816-886):
 
Petrus är vältalig, och Platon har ...
Essä Förhållandet mellan kultur och naturvetenskaper är idag ett omdiskuterat ämne. På 1800-talet var det mycket vanligt att humaniora anknöt till naturvetenskapliga teorier. Särskilt inom språkvetenskapen ...
Essä Fritiden blev för inte så länge sedan en möjlighet och ett samhällsproblem. Som begrepp blev den egentligen aktuell i Sverige först under mellankrigstiden. Då ordnades t.o.m. en stor utställning i ...
Essä En ny och tvärvetenskaplig "miljövetenskap" försöker förstå och lösa problem i det moderna industrisamhällets naturumgänge. Den unga miljöforskningen betraktar inte miljöproblemen enbart i ett ...
Essä Under de senaste trettio åren har vänsterorienterade humanister och samhällsvetare mer och mer kommit att kritisera den auktoritet som naturvetenskaperna åtnjuter, särskilt inom den akademiska ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se