Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Louise-Florence d'Épinay var en av 1700-talets många intellektuella kvinnor som historien placerat i marginalen. Detta trots hennes nära vänskap med Upplysningstidens stora tänkare - Rousseau, Voltaire, Diderot - och trots att hon författat flera betydelsefulla pedagogiska verk. I likhet med många andra tänkare skrev hon också en självbiografi. Den berättar om en kvinnas liv och lidande, om kontroverser och samtal med samtidens intellektuella giganter.
Hon ville pröva på litteratur, och fick så hugskottet att slumpmässigt koka ihop romaner, brev, komedier och annat dylikt nonsens.
Jean-Jacques Rousseau, Confessions (1781-1788)
 
År 1951, tvåhundra ...
Essä Konstnären skyr sociologin, hävdar den franske tänkaren Pierre Bourdieu. Sociologin berövar nämligen konsten dess autonomi och originalitetsanspråk. Dadaisterna gjorde uppror mot den samtida konsten. ...
Essä Sociologen Karl Mannheim (1893-1947) skulle ha fyllt hundra år om han levt idag. Till skillnad från flera av sina intellektuella generationskamrater är han nu relativt bortglömd. Ändå är både hans ...
Essä Vilket förhållningssätt är rimligt att ha till icke-människor; de som brukar kallas djur? Har människan en särställning i kraft av egenskaper som förnuft, språk och självmedvetande? Eller grundar sig ...
Essä Välfärdsstaten har ett starkt stöd bland befolkningen. Gång på gång visar undersökningar att flertalet svenskar gärna betalar för hälso- och sjukvård, utbildning och social omsorg med skatter. Vad kan ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se