Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Ordet melodram som genrebeteckning har länge använts i nedsättande syfte. Det är ett invektiv med associationer till överdrivet känslosamma och affekterade teater eller filmföreställningar. Nu pågår bland film- och teaterforskarna en omvärdering av den tidigare så föraktade genren. Särskilt feministiska filmanalyser av fruntimmersfilmer från 30- och 40-talen har uppmärksammat melodramens uttryckskraft.
När filmen "föddes" för ett hundratal år sedan var den ingalunda någon ny uppfinning, utan en tämligen självklar förlängning av ett antal spektakulära föreställningsformer. En av de viktigaste ...
Essä Det kaliforniska universitetssystemet har under det senaste halvseklet varit mönsterbildande. Inte minst ambitionen att förena massutbildning och excellens, jämlikhet och konkurrens, har verkat ...
Essä Det sena 1800-talets spiritistiska rörelse sökte kontakt med de avlidnas andar. Men rörelsen gav också uttryck för drömmar om harmoni, enhet och fullkomlig kommunikation människor emellan. Många ...
Essä På den litterära scenen finns det numera läsare litet överallt. Först fanns där bara författare. Sedan fanns det nästan bara texter - helst texter utan både författare och läsare. Nu skriver ...
Essä Jämfört med sina kolleger i andra länder åtnjuter samhällsvetare i norra Amerika en avundsvärd yttrandefrihet och anställningstrygghet. Men det finns också ett nät av subtila restriktioner för den ...
Essä Svensk sociologi etablerades relativt sent. Den första professuren i sociologi tillkom 1947 och formades med amerikansk empirisk sociologi som förebild. Kontakterna mellan svensk och amerikansk ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se