Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Det var på femtiotalet som föreställningen om den svenska synden började spridas i utlandet. Sexuell lössläppthet påstods vara ett resultat av det socialistiska välfärdssamhället. I detta land, styrt av socialarbetare, söp man friskt och ändade sitt liv genom självmord. Hur kom det sig att trettiotalets positiva Sverigebild - vi var ju då den hoppfulla medelvägens samhälle - blev så negativ tjugo år senare?
Sexual revolution staggers world, The most daring experiment in the world, Swedenland of sexual liberty - var några typiska rubriker om Sverige i utländsk press vid mitten av 1950-talet. I artikel ...
Essä Vad kan vi veta om andra kulturer än vår egen? Inom kunskapsantropologin studerar man de filter och tolkningsramar som påverkar förståelsen av det främmande. Med utgångspunkt från läkekonst i två ...
Debatt För att rå da bot på sin ansvarslöshet och normlöshet borde journalisterna närma sig forskningen och i högre grad anta forskningens utgångs punkter och ideal för sitt arbete, anser Thorsten Nybom.
Essä Efter kommunismens fall har det nationella identitetssökandet i Centraleuropa frigjorts. Nya och gamla historiska mytologier mobiliseras i området. Detta sker samtidigt som en ny europeisk identitet ...
Essä När de totalitära systemen bryter samman i Öst- och Centraleuropa revolterar gamla nationer. Också i Västeuropa vaknar nu separatistiska rörelser som är förankrade i en gammal regional identitet. Vad ...
Debatt Frågan är om vii det moderna samhället med dess överflöd på information och dess relativa underförsörjning på djupare förståelse och reflektion - det som ibland har kallats "den nya ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se