Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Sexualiteten - så grundläggande, och så svår att utforska. Mycket talar ändå för att den sexuella praktiken skilt sig kraftigt åt under olika historiska perioder. Delvis av yttre orsaker: trångboddhet, dåliga preventivmedel, sjukdomar. Men även idéerna om samlivet har haft sin betydelse. I det tidigmoderna Europa uppmärksammades särskilt den kvinnliga sexualiteten. Den framställdes som farlig och omättlig.
Sexualitetens historia under 1600-talet är svår att tolka och full av tvetydigheter. På ytan kan allt synas enkelt. Sexuell frispråkighet, fräcka skämt och oblyga gester var en del av atmosfären i ...
Essä En känslig ung kvinna möter kärleken i Uppsalas kompakt manliga universitetsmiljö. Det är vid seklets början. Hur ser den nya erotiken ut? Kan den tillfredsställa kvinnans begär? Kan den gestaltas ...
Essä Vad händer med den koloniala litteraturen när imperierna fallit? Hur väljer de postkoloniala författarna sitt språk? Vilken publik skriver de för? De måste hantera ett dilemma. Det handlar om att ta ...
Essä Våra könsroller är ett allmogearv. Sara Videbeck i Almqvists roman var före sin tid - och är det fortfarande. Hon trodde på kärlek utan äktenskap och övade glasmästaryrket som vore hon karl. Att ...
Essä Vart går Europa? Var står Norden? Kansler Kohls upprepning av Bismarcks tyska enande - parallellt med självständighetsprocessen i Östeuropa - frambringar djupstrukturerna i europeisk kultur. När ...
Essä Under en kort period i vår historia stod Tornedalen centrum för den astronomiska vetenskapen. Det var 1700-tal, franska forskare styrde norrut för att lita jordytans krökning och därmed bekräfta ...
Essä Hur blir man en bra lärare? Det finns ingen formel, en det finns egenskaper som åtminstone ökar Dansen till framgång. För eleverna är en bra lärare auktoritativ, kunnig, engagerad, glad och ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se