Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Hur når man framgång som akademisk författare? Hur får man överhuvudtaget sin bok publicerad? Som manusgranskare får man uppleva det mesta, berättar Robert Darnton, med erfarenhet från Princeton University Press.
Du är opublicerad och okänd och har just avslutat en avhandling om kommunalpolitiken i Mellanvästern. Eller du kanske fick din fasta tjänst redan på 60-talet men ännu inte lyckats komma i tryck, även ...
Essä Rovdriften på tredje världens människor och natur syns inte alltid i bokföringen - om vi inte betraktar världshandeln som ett energiflöde. Rapport från en "antropologi hemma".
Essä Vild, våldsam och farlig - skräcken för under klassen har alltid funnits. Genom hela 1900-talet löper försöken au disciplinera ungdomen på fritiden.
Essä Industrisamhället har passerat sitt zenit. I kunskapssamhällets tillväxtregioner ökar moderaterna och folkpartiet sina väljarandelar, medan centern och socialdemokraterna dominerar i stagnerande ...
Essä Under mellankrigstiden bytte landsbygden ansikte. Den präktiga allmogen blev ett hygieniskt problem. Arkitekter, provinsialläkare, socialreformatorer försökte göra bostäderna sundare och ändra ...
Essä Debatten om hurudana svenskarna egentligen är går vidare. Hur mycket skiljer vi oss från andra folk? Hur skall skillnader mätas och hur skall data tolkas? Åke Daun svarar sin kritiker Henry ...
Essä Om humanismen glömmer den fördjupade humorn, blir det blaskigt och urvattnat på nöjets estrader, genant högstämt i predikstolarna och mördande trist i kulturspalterna.
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se