Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Biblioteksväsendets rötter finns i Främre Orienten. Det praktiska biblioteksarbetet, fullständighetsambitionen och det statliga huvudmannaskapet hade tillämpats i flera tusen år när bibliotekarierna i Alexandria tog över och förmedlade traditionen till Europa.
Den persiske storvesiren Abdul Kassem Ismael (938-995) skall ha ägt 117 000 volymer i sitt bibliotek. Han skildes aldrig från sina böcker ens under sina många resor som statsman eller under sina ...
Essä Biblioteken som helheter har ett särskilt värde för forskningen. Skoklosters välbevarade adelsbibliotek speglar såväl ägarnas mångsidiga intressen som stormaktstidens europeiserade aristokrat kultur.
Essä Stadsfullmäktige kallade det "en propaganda härd, för socialism". Med sitt eget bibliotek sökte arbetarna i Helsingborg bryta borgerlighetens kulturella hegemoni.
Essä Informationsförsörjningen är en hörnsten i varje samhälle, från antikens. Alexandria till den svenska socknen och dess bibliotek. Att forska om bibliotek innebär en tvärvetenskaplig kartläggning av en ...
Essä Liggande vid läsplatsen, fastkedjade vid pulpeten, staplade längs väggarna, gömda i avlägsna depåer - böckernas placering har växlat. Och med den bibliotekens arkitektur.
Essä Materialen har växlat - från träbitar och vax till papyrus, pergament, papper. Men codex, den inbundna boken, lätt att bära med sig och att bläddra i, har bevarat sin form från antiken till ...
Essä Kortkataloger och tryckta bibliografier ersätts av dataminnen. På ett par decennier har tekniken revolutionerat bibliotekens vardagsrutiner.
Essä Bibliotek är institutioner, ideologi i funktion. Men de har också en nyttjandets historia, där en folklig läskultur kan avläsas.
Essä Biblioteken behåller sin vitala samhällsfunktion, de specialiseras alltmer och folkbiblioteken utvecklas till rika kulturmiljöer.
Essä I 9-12-årsåldern är nästan alla läsare, sedan sker en segregation. Varför? Genom en kombination av textanalys och djupintervjuer kan läsarens behov och motivation kartläggas.
Essä Forskning ger kunskap och kunskap är makt. Men varifrån får forskarna sin information? Hur ser kunskapshanteringens kommunikationsnät ut?
De medeltida handskrifterna kom till Sverige på många och krokiga vägar: genom resande munkar, genom köp och avskrifter, som donationer och krigsbyten.
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se