Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Sven Jerring och de andra rösterna i radions barndom hade en gemensam, akademiskt grundad språksyn. Vid sidan av riksspråkspropagandan har det dock funnits en tradition som bejakat dialekterna.
År 1976 lästes följande stycke upp i svensk riksradio:
Utbildningsministern ville inte säga om man ska satsa på lokalradion eller en utbyggnad av regionalteven. Han säger däremot att det är motiverat ...
Essä Detta är historien om en antropolog från Långtbortistan som får forskningsanslag för att göra fältstudier i Sverige - ett land som från hans exotiska horisont är mest känt för sin oklanderliga ...
Essä Idén om informationssamhället är en myt, som det "informationsindustriella komplexet" använder sig av för att främja sina egna intressen.
Essä Informationsteknologin förändrar vårdarbetet och delar arbetskraften i sympatisörer och motståndare, visar en undersökning av brittiska sjuksköterskor.
Essä Det mänskliga språket är mångtydigt. För att kunskap och kreativitet skall uppstå fordras att man bejakar mångtydigheten i den mänskliga kommunikationen.
Essä Övergången till en digitaliserad informationsmiljö reser många frågor. Övertas individens ansvar av datasystemen? Förändras människobilden? Påverkas skribentens makt?
Essä Folkloristiken i Sverige hade sin glansperiod under 1920-, 30- och 40-talen. Men ännu återstår många olösta problem, inte minst på tomteforskningens område.
Essä Vilket är förhållandet mellan naturvetenskap och humaniora? Bör humaniora ta hänsyn till förändringarna i synen på naturen?
Essä Vardagsspråket sätter upp reglerna också för den vetenskapliga beskrivningen av världen. Språkliga metaforer, hävdas det här, håller på att ersätta mekanistiska inom samhällsvetenskapen.
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se