Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Detta kåseri om gamla käpphästar framfördes av Hans Alfredson vid Humanistdagarna i Linköping i september 1986.
 
Sokrates tömde giftbägaren glad.
 
Även om han inte som många av sina samtida trodde på själavandringen och reinkarnation, så virvlade hans själ i väg genom århundradena, landade här och var: i ...
Essä Den svenska militär farsens popularitet kan förklaras av att den utgjort en motkultur, vänd mot klassamhällets prestationsmoral och glädjelöshet. Samtidigt avspeglar genrens utveckling från 30-tal ...
Essä Intresset ökar för studiet av de intellektuellas historiska och kulturella roll, även i Sverige. I denna artikel belyses uppväxtvillkorens betydelse för danandet av den svenske medelklassakademikerns ...
Essä Populärkultur är ett växande forskningsområde inom både humaniora och samhällsvetenskap. I denna artikel diskuteras bl. a. debatterna om serie tidningarna på 50-talet och om videovåldet på 80-talet ...
Essä Breven utgör en stor och viktig del av Strindbergs författarskap. Det är dock först på senare år som de blivit föremål för systematisk forskning.
Essä Alltsedan Gustav Vasas tid har bibeln funnits på svenska. Men översättningar åldras, och under fyra århundraden har man ständigt krävt revisioner eller arbetat med nytolkningar.
Essä Det är en myt att stora organisationer fattar beslut på rationella grunder. Det är tvärtom, hävdas det här, både nödvändigt och fördelaktigt att låta irrationalitet styra beslutsprocessen.
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se