Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Kan en ritlokalisering lyfta en hel kommun? Det är en fråga innan kan ställa sig efter t. ex. K 4:s utflyttning till Arvidsjaur. Svaret är komplicerat och inte helt positivt.
"Nyinflyttat befäl på K 4 önskar hyra etta med kokvrå, eller eventuellt liten tvåa, i Arvidsjaur. Ring ..." Den handskrivna lappen med denna text, på ICA-butikens anslagstavla i Arvidsjaur, ger några ...
Debatt Per Rydén vänder sig i sin artikel mot "överflödiga och onödiga ord" i litteraturvetenskapliga framställningar. Han vänder sig vidare mot "krångel", "konstigheter", "språklig blommighet", "snårighet" ...
Essä Den forskning som sysslar med föreställningar om olika fenomen har en särskild tillämpning inom religionspedagogiken. Föreställningar om livsåskådningsfrågor måste penetreras på djupet.
Essä Statsapparaten behöver vetenskaplig kunskap. Hur kopplas myndigheternas behov av kunskap med deras stöd till forskning? Hur påverkas deras praktiska arbete av forskningsresultaten? Vem formulerar ...
Debatt I Tvärsnitt nr 3 1984 har professor Inge Jonsson tagit till orda mot de artiklar jag publicerat i Expressen under maj-juni om humanioras eländiga situation i Sverige.
Essä Naturvetenskapliga teorier och fakta står inte som objektiva enheter utanför samhället. Kemihistorien kan ge oss insikter om förhållandet mellan vetenskapen, världsbilden och samhället.
Essä En samhällsvetenskap utan psykologi löper risk att bli inhuman, den kan t.o.m. sanktionera människofientliga handlingar. Människokunskap måste genomsyra både samhällsforskning och politisk debatt.
Essä Tidsbegreppet är mångfasetterat och därför svårt att analysera historiskt. Inte desto mindre är det viktigt att så sker: tidsuppfattningarnas historia kan bl. a. öka förståelsen av den sociala ...
Debatt Lars Lönnroths svar på min artikel i Tvärsnitt bekräftar, att jag borde ha lytt min första impuls att avstå från polemik med honom. Inte för att ingå i den "tystnadens konspiration", som SvD envisas ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se