Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Den svenska boken fyller år den 20 december 1983. Den dagen för 500 år sedan avslutade den inkallade boktryckaren Johan Snell förstlingsverket Dialogus creaturarum, och därmed var en utveckling i gång som skulle få oöverskådliga följder för vårt land. Visserligen dröjde det innan en inhemsk bokproduktion kom i gång på allvar, och mer modern karaktär fick den först på 1700-talet. Men med bokens ökade vanlighet har en hel del av laddningen av det enskilda exemplaret och den enskilda titeln försvagats. I den äldre svenska bokhistorien kan därför varje bok pocka på vårt intresse. Visserligen har sagts att om man av den svenska bokens 500-åriga historia gjorde en bok på lika många sidor, skulle åtminstone 480 av dem ha tryckts på 1900-talet, men alla vet att det viktigaste i en bok ofta står i förordet.
Vi vet en hel del om den svenska boken. Det finns åtskilliga goda bibliografier att slå i, litteratursociologerna har undersökt boktillgång och läsvanor, läskunnighetsundersökningar har givit för våra ...
Essä Varför finns det inga estetiska perspektiv i modern svensk planeringsfilosofi? Arkitektur handlar inte om något lyxproblem utan berör det grundläggande skiktet i den mänskliga naturen.
Essä I debatten om löntagarfonder finns det fundamentala problem som inte utretts. Alla har talat om konsekvenserna för näringslivet. Men frågan är också vilken roll demokratin spelar inom ...
Essä Befolkningsstudierna kan ge oss en ryggrad i den breda samhällsanalys, som det historiska studiet ytterst syftar till. Men är det därför befogat och rimligt att tilldela demografin en nyckelroll i den ...
Essä Svenskarna är tysta, kontrollerade och begår självmord. Eller de vill till varje pris undvika konflikter. Om det är möjligt att tala om en svensk mentalitet, måste man också kunna utforska ämnet. Här ...
Debatt En strängare och konsekventare teorianvändning inom humanistisk forskning är inte bara önskvärd, hävdas här, den skulle också medföra effekter av omvälvande slag.
Essä För 100 år sedan disputerade Ellen Fries, Sveriges första kvinnliga doktor. Trots svårigheter med den mansdominerade akademiska världen klarade hon sig bra som forskare och människa; hon gjorde ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se