Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Rättsinformatiken vill förbättra informationen för jurister med datorns hjälp, men den vill också förstå hur informationsresurserna skall hanteras, skyddas och utnyttjas. Det är viktigt att datormediet blir till gagn både för rättsordningen, medborgarna och samhället. Detta är Peter Seipels installationsföreläsning vid HSFR 30 sept. 1982.
En dag får du en ask. Du skakar på den och det skramlar. Inuti visar det sig ligga en massa smådelar i största oordning, huller om buller. Det finns ingen anvisning eller antydan om vad man skall göra ...
Essä Den moderna hälsokostvågen är inte en strömning utan flera. Innebörderna i vad som är hälsosamt, och hur vi skall framställa hälsosam mat, är många och i vissa fall varandras motsatser.
Essä Alla ropar på företagsamhet. Småföretag är viktiga för landet. Men hur uppstår småföretag? Beror de på individuella eller samhälleliga faktorer? Olika förklaringsmodeller arbetar med ett perspektiv i ...
De artiklar som Tvärsnitt publicerat om den kommunala byråkratin och effekterna av kommunsammanslagningarna har rönt stor uppmärksamhet. De forskare som stått för analyserna kommer här med en ...
Essä Den konsekventa kulturrelativismen som doktrin innebär att varje samhälle eller kultur måste bedömas utifrån sina egna förutsättningar. Antropologerna får vara försiktiga så att deras eget värdesystem ...
Essä Kvinnorna kan inte jämföras med en speciell folkgrupp eller minoritet. Forskning i kvinnohistoria innebär att man ser händelserna ur kvinnornas speciella synvinkel, det erfordras ett kvinnoperspektiv ...
Debatt I artikeln "När väktarna tystnar och teorierna yr" tar departementssekreteraren i utbildningsdepartementet MacMurray min avhandling (Högskolereformen, en studie i offentlig reformstrategi, Stockholm ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se