Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Nära hälften av alla världens flyktingar finns i Afrika. Där finns också de största flyktingströmmar som drabbat enskilda stater, både totalt och relativt sett. Ändå kan man skönja vissa hoppingivande utvecklingstendenser, här föreligger meningsfyllda uppgifter för både praktiskt arbete och forskning.
Blicken bakåt
På det spännande arkeologiska museet i Khartoum finns en gracil och lustig sked. Skaftet är gjort som en simmerska skjutande skedbladet framför sig som ett litet tråg. Hon simmar i ...
Essä Efter år av misstro kan 80-talet bli forskningens decennium. Men det skulle också kunna bli populariseringens, hävdas i denna principgenomgång av forskningsinformationens möjligheter.
Essä Redan på 3000-talet f Kr. fanns en relativt fast bebyggelse i Västerbottens kustland, samtidigt som det äldsta jordbruket i söder. Utvecklingen i övre Norrland följde samma kulturella mönster som i ...
Essä Christopher Jacob Boström och hans filosofiska skola har inte undersökts på fyrtio år. Men nu har Svante Nordin gjort det. Han ger också en delvis ny syn på Hägerström - som en förbindelselänk mellan ...
Essä Vanligen betraktar vi naturresurser enbart ur teknisk och ekonomisk synvinkel, men det finns också vidare kulturella perspektiv att begrunda. Människans åsikt om vad som är en resurs bestäms ofta av ...
Essä Utifrån en stor undersökning av svensk litterär stil under tiden 1600-1760 kan man numera svara på frågan, huruvida det finns en barockepok i svensk litteratur; vad kännetecknar denna epok, när börjar ...
Essä För att förstå drivkrafterna bakom vandaliseringen måste vi sätta in den i ett kulturellt och samhälleligt perspektiv. Åke Daun gör en analys utifrån några aktuella undersökningar. De berättar om ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se