Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Porträtt Förmågan att göra världshälsostatistik begriplig, intressant och till och med underhållande har gjort Hans Rosling till en efterfrågad föredragshållare över hela världen. När Tvärsnitt sökte upp honom för ett samtal om bilder blev det också ett samtal om ramar — forskningens ramar.
Klockan är nio på morgonen. Hans Rosling har för dagen kostym och drar en liten resväska efter sig när han med raska steg går in genom Karolinska Institutets (KI) entré och upp längs Nobels väg. Under ...
Ledare Tematexterna i det här numret har bilden i fokus — bildens skiftande och på senare tid dramatiskt ökande betydelse i vetenskap och samhälle.
Vi är inte först med att uppmärksamma fenomenet. I ...
Essä Bildens roll i vetenskapen har skiftat med synen på vad vetenskap är. Det fanns en tid då bara det konstnärliga geniet ansågs kapabelt att fånga sanningen i bild. Mot slutet av 1700-talet var det i ...
Essä Spektakulära specialeffekter, var och en sin egen filmmakare, bildskärmar överallt — dagens teknik har medfört radikalt ändrade villkor för film. Den har också givit oss oanade möjligheter att ...
Essä De visar älgar och människor, skepp, hästar, vagnar och mycket mer. En del av dem ristades in, eller målades, på klippväggen för 7000 år sedan. Vilka var det som gjorde dessa bilder, vem riktade de ...
Essä Den lokala demokratin kompliceras av att människor ofta arbetar, konsumerar och tillbringar sin fritid i andra kommuner än de bor i. Göteborg och Umeå med omgivande kommuner är exempel på ...
Essä Upphovsrätten har levt ett farligt liv alltsedan mitten av 1800-talet. Utifrån skiftande utgångspunkter och politiska hemvister har kritikerna ifrågasatt om upphovsrätten är förenlig med konstnärlig ...
Essä Efter tsunamikatastrofen i Thailand tog många överlevande sin tillflykt till de buddhistiska templen. Det blev munkarnas uppgift att försöka göra deras traumatiska upplevelser mer begripliga, ...
Essä På kort sikt kan utbildning och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder förlänga arbetslöshet — liksom hög A-kassa. Det här har konstaterats i en rad utvärderingar. Men vad dessa inte tagit hänsyn till ...
Essä Om vi vill få till ett bra offentligt samtal kring viktiga moraliska frågor har vi mycket att hämta hos Immanuel Kants kategoriska imperativ. Hur vet jag vad som är rätt och riktigt? Ja, så länge jag ...
Essä I dagens så kallade kunskapssamhälle är det i första hand kunskap som alstrar värde. Därmed har kontrollen över tanken blivit det viktigaste maktmedlet. De som besitter kunskaper har blivit föremål ...
Porträtt Är man en medioker fysiolog och en ytlig forskare för att man även skriver artiklar inom ornitologi och lingvistik? Jared Diamond, professor vid UCLA och prisbelönt författare till böcker som ...
Krönika I äldre tider samverkade konstnärer och veten-skapsmän i visualiseringen av människokroppen. Märkvärdiga anatomiska studier av Leonardo da Vinci och uttrycksfulla illustrationer av konstnärer som ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se

Tema: Bildens betydelse i vetenskap och samhälle