Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Porträtt Umeåprofessorn Mohammad Fazlhashemi är en välbekant röst i debatten om islam i Sverige. Genom att visa på mångfalden av muslimska modernister och nytänkare ger han alternativ till den stereotypa mediebilden av muslimer.
Egentligen var det jurist han skulle bli. Det var sommaren 1977 i shahens Iran, Mohammad Fazlhashemi hade precis tagit studenten och fått det efterlängtade antagningsbeskedet från Teherans ...
Ledare För en tid sedan utsattes en grupp församlade humanister och samhällsvetare för en liten provokation — av allt att döma allvarligt menad. Den provocerande, en inflytelserik person i vårt ...
Essä Vad är det som gör att människor från skilda kulturer och med olika etniskt ursprung fungerar så bra tillsammans på en plats men inte på en annan? Hur kommer det sig till exempel att muslimer, kristna ...
Essä Ett gemensamt drag för hela Europa är att grundpelaren för såväl politisk makt som individers självbild härrör ur etnisk identitet, något som sträcker sig tillbaka till den tidiga medeltiden. En stor ...
Essä Kulturell samexistens har blivit en viktig fråga inom internationell bistånds- och säkerhetspolitik. Tidigare syftade biståndet framför allt till att främja materiell utveckling i mottagarländerna. ...
Essä Frågan om samernas sårbarhet har funnits på den akademiska dagordningen i över trehundra år. Redan under 1700-talet uppmanade Vetenskapsakademien präster och andra att göra undersökningar om samernas ...
Essä I somras efterlyste Maria Leissner, ordförande i regeringens delegation för romska frågor, en ny svensk satsning på forskning om romer. Och hon är inte ensam om att peka på behovet av mer nyanserade ...
Essä Fotografen Lennart Nilssons fosterbilder har haft stort genomslag runt om i världen. En intressant aspekt är att de har kommit att få olika laddningar i olika nationella kontexter. I vissa sammanhang ...
Essä Forskning om risk och säkerhet är ett stort område där många discipliner är involverade. Tekniker, naturvetare och medicinare studerar olika slags risker och söker medel att behärska dem. ...
Essä Hur kommer det sig att man i litteraturen behandlar den gregorianska sången som något som i princip upphörde i och med reformationen, när man än idag sjunger gregoriansk sång i katolska kloster? I en ...
Essä Går det att förena konsumenters krav på varor och tjänster med producenters krav på goda arbetsförhållanden och lön för mödan? Denna fråga engagerar idag aktivister för rättvis handel. Historiskt har ...
Essä Under 1800-talet ökade tillgängligheten på bilder markant. Konstutställningar blev allt vanligare och nya teknologier möjliggjorde reproduktion av bilder. Många svenska konstnärer reste till Mellersta ...
Essä "Jag känner igen en bra barnbok när jag ser den", lär Astrid Lindgren ha sagt. Att hon var en skicklig författare är nog alla medvetna om, men få känner till den stora insats hon gjorde som ...
Krönika För trettio år sedan bodde västindier, sikher, pakistanier och hinduer i samma områden i Englands industristäder. De agerade mot rasism och polisbrutalitet i samma organisationer och hade inget emot ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se