Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Ledare Då Lars Leijonborg den senaste tiden har diskuterat regeringens nyss framlagda forskningsproposition har han karaktäriserat den som ett "både-och", det vill säga som ett program för både fri och ...
Essä Max Weber har idag status som en av den moderna samhällsvetenskapens founding fathers. Hans texter läses av studenter och forskare över hela världen. Färre vet att Weber under sin livstid också var ...
Essä Varje år genomförs en kontroll av Sveriges alla fyraåringar. Syftet är att så tidigt som möjligt upptäcka avvikelser i barnets utveckling. Men vad är ett normalt barn? Dessa kontroller bygger på idén ...
Essä Älgen har varit människans viktigaste resurs i Norrland i närmare 10 000 år. Beskattades älgstammen annorlunda förr än idag? Hur starkt är det genetiska släktskapet mellan dagens älgar och forntidens ...
Reportage Älgen och människan i norr: en mångtusenårig relation är ett av flera projekt som ingår i satsningen Arktiska Sverige — samverkan inom fjällforskningen under Internationella polaråret.
Essä Under åren 1985—2006 var 15 procent eller 220 stycken självmordsbombare i världen kvinnor. Allt fler kvinnor engagerar sig i våldsamma terroristhandlingar på så skilda platser som Sri Lanka, Palestina ...
Essä Demokratistudier har länge tillhört statsvetenskapens kärnområden. Ändå har man inte inom ämnet kunnat enas om en entydig förklaring till den moderna demokratins framväxt. En svaghet i många analyser ...
Reportage Muslimskinspirerat mode har under de senaste åren blivit en allt vanligare syn på catwalken och i Västeuropeiska butikers skyltfönster. Slöjan är här inte längre förknippad med religion eller ...
Krönika Retoriken har varit i fokus på alla möjliga håll under hösten. USA:s nyblivne president Barack Obama beskrivs av experter som en "once-in-a-generation orator", en sällsynt vältalare, och Lunds ...
Krönika Jag var femton år när jag för första gången såg en egen text i en tidning. Det var en bekräftelse som gav mersmak. Jag var tjugotre när jag på allvar steg in i journalistyrket. Så hade jag några år av ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se