Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Historien om hiv är historien om hur narkotikamissbruk, internationell handel med blodprodukter, trafficking samt migration av arbetskraft och flyktingar bidragit till att ett nytt virus spridits till cirka 70 miljoner människor i alla världens länder. Det är en historia som ger tydliga exempel på spridningsmönster av olika slag.
Här finns beskrivningar av hur en farsot sprids från djur till människa, av hur mödrar smittar sina barn vid förlossning och av hur politiska förändringar öppnar vägen för smittspridning.
Men historien om hiv handlar också om spridning av myter — och om hur en effektiv spridning och utnyttjande av forskningsresultat lett till snabba vetenskapliga framsteg för att påvisa virus, förebygga smittspridning och behandla infektionssjukdomen.
En ny gåtfull och dödlig sjukdom som drabbade unga, friska homosexuella män rapporterades år 1981 från Kalifornien. Även injektionsmissbrukare och blödarsjuka drabbades, liksom mottagare av ...
Essä Krig och kriser föder rykten. I situationer där människor känner sig hotade och söker logik i kaos uppstår ryktesspridningen. Rykten handlar alltid om aktuella fenomen och medierna är ofta pigga ...
Essä Vattnets kretslopp är föremål för studier inom en rad olika vetenskapliga discipliner. Men bristen på koppling dem emellan har lett till en sönderstyckad bild av hur föroreningar sprids från land via ...
Essä Lagom till årets bokmässa kom den ut — ett praktverk på nära 1 400 sidor som sammanfattar svensk teaterhistoria från äldsta tid till nutid. I kronlogiska block beskriver Ny svensk teaterhistoria ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Omslag Tvärsnitt nr 4:2007