Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Det talas ofta om att män objektifierar kvinnor, att psykopater objektifierar sina offer och att soldater tränas i att objektifiera fienden. Motsatsen är att se en människa som en person, ett livs levande subjekt, lika verklig som man själv. Jakob Håkansson Eklund har utvecklat en metod för att mäta när vi ser på andra som objekt eller subjekt. Han har också undersökt hur dessa begrepp är kopplade till empati.
Hur är subjektssyn och empati relaterade till varandra? Dessa två fenomen kopplas ibland till varandra i teoretiska sammanhang, men empirisk forskning om relationen är ytterst sällsynt. Baserat på ...
Essä Är män och kvinnor olika bra på att komma ihåg saker? Ja, det finns studier som tyder på det. Agneta Herlitz, docent i psykologi vid Karolinska institutet, forskar kring könsskillnader i ...
Essä Idiom är bildliga uttryck som ger färg och tyngd åt språket. Förvånansvärt många idiom betyder samma sak i olika språk, medan andra utgör en källa till komiska missförstånd. Elisabeth Gustawsson har ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Omslag Tvärsnitt nr 4 2006