Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Ledare
Humaniora och ibland även samhällsvetenskap beskylls gärna för att vara alltför nationellt inriktade eller "provinsiella" om man vill använda ett värdeladdat uttryck. Mot detta invänder många att ...
Övrigt Myror överlever under förutsättning att de vistas i ett ständigt signalerande samhälle. Genom att kontinuerligt vidröra varandra utbyter de små bitar av vitt material som de bär på i sina käkar.
På så ...
Essä Den politiska konkurrensen har haft ett avgörande inflytande på den ekonomiska tillväxten i amerikanska delstater. Det visar en ny nationalekonomisk studie, som också illustrerar värdet av ett ...
Essä Det jag vill skriva om är både det gemensamma för alla undersökningar och det som gör att olika slags undersökningar skiljer sig från varandra. Jag vill också skriva om vilken roll sanningen spelar ...
Essä I modern tid ser vi allt fler exempel på hur traditionellt humanistiska forskningsområden fått söka medicinska förklaringar, liksom delar av den medicinska forskningen finner sina svar inom ...
Essä Även om Wilhelm von Humboldts ideal kan sägas tillhöra en förgången tid, finns det starka skäl att skruva tillbaka klockan något i denna riktning.
Orienteringsvetenskaperna bör åter betona politikens ...
Essä En bättre forskningsintention än att studera det goda livet lär vara svår att finna. Svaren måste sökas av alla vetenskapsdiscipliner med intresse för människan. Vetenskapen har här möjligheter att ...
Debatt Samhällsvetenskaplig forskningsanknytning har betydelse både för vårt samhälles utveckling och funktionssätt, och för hur denna kunskap ger våra skolbarn en medborgarfostran. Att koppla samman ...
Essä Humanvetenskapen och naturvetenskapen står inför ett nytt stort samgående. Det är konvulsionerna av detta samgående som vi nu ser, något som både skapar konflikter och tydliggör likheter. Så har till ...
Reportage "I finansiärens ögon är den idealiske unge forskaren singel och bor i en etta". Det sa nyblivne Pro Futura II-stipendiaten Christer Nordlund från Umeå vid seminariet "Nästa steg" som Riksbankens ...
Essä Samhället kan förstås som grundat på kommunikativa verksamheter mellan människor. Vi utvecklar, befäster, legitimerar och förändrar idéer, omvärldsuppfattningar och sociala relationer genom att vi ...
Oenigheten mellan 1900-tals-filosoferna Carnap och Quine har en svensk motsvarighet i diskussionen mellan Anders Jeffner och Lars Bergström. Frågan om vem som har rätt kan endast besvaras teoretisk ...
Debatt I den välbehövliga debatten om nationella och internationella perspektiv i samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning ger Stefan Eklöf i Tvärsnitt 3:05 en beskrivning av historieämnet som jag inte ...
Reportage En gränsöverskridande civilingenjörsutbildning med fokus på relationen mellan teknik och samhälle ges sedan några år vid Uppsala universitet. Studenterna får ett tvärvetenskapligt perspektiv på ...
Debatt - Är vi fossiler från en svunnen tid?
Debattredaktören och historikern Lotta Gröning ställde frågan till sin panel vid ett av Forskartorgets seminarier på höstens bokmässa i Göteborg.
Övrigt En av de första texter jag skrev som nybliven (självutnämnd) vetenskapsjournalist var ett inlägg i Moderna Tider där jag pläderade för naturvetenskapens rätt att vara onyttig. Jag hade nyss kommit hem ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se