Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Sociala nätverk skapar hinder för effektivitet och ekonomisk tillväxt, och den bästa ekonomiska utvecklingen står att finna i länder med kvinnovänliga institutionella strukturer. Det är två av slutsatserna i ekonomhistorikern Sheilagh Ogilvies bok om kvinnligt arbete. Detta har fört Uppsala-historikern Maria Ågrens tankar till gångna sekels svenska kvinnodebatter.
När den svenska riksdagen under tidigt 1800-tal debatterade huruvida landsbygdens kvinnor borde få lika stor arvsrätt som männen, kom diskussionen till stor del att handla om skälen till att kvinnor ...
Essä Globaliseringen uppfattas ofta som en oundviklig ekonomisk process, på gott eller ont, beroende på betraktarens värderingar. Vid närmare beskådande är naturligtvis globaliseringen varken oundviklig ...
Övrigt Finansiärerna springer alla åt samma håll, och universiteten utvecklas till forskarhotell. Det är exempel på scenarier som utmålas i samband med den breda nationella utlysningen av starka ...
Essä Miljöer där det råder balans mellan utåtriktade fixartyper och egensinniga innovatörer har bästa förutsättningarna för framgång, menar Gudmund Smith, professor emeritus i psykologi i Lund, som forskat ...
Essä Nätverk och kluster är positiva utvecklingskrafter. Denna föreställning finns inbyggd i det forskningsläge som behandlar kunskaps och informationssamhället. Men vad händer när man tar denna ...
Essä Att studera samlande och samlare innebär oundvikligen bemötandet av paradoxala konnotationer. Dels är begreppet intimt associerat till galenskap; dels är det ett tecken på finkultur. Det finns en ...
Debatt Få perioder av vår historia väcker så många känslor som vikingatiden: turister vill veta var de kan få se "vikingar". Muséer tonar ned eller negligerar perioden. I Sverige "finns" knappast ...
Essä Axel Moberg, professor i österländska språk vid Lunds universitet 1908-1937 och rektor för samma universitet 1926-1936, var som forskare särskilt intresserad av det syriska språket. I sitt arbete med ...
Essä De flesta har väl en föreställning om att vissa språk är "svårare" än andra. När till exempel spanska vinner terräng i svenska skolor på bekostnad av tyska och franska beror detta åtminstone delvis på ...
Essä Sulakit antegin kas mallas en astorte. Undis ham kallanti gutti Albert Einstein pakum: "Illistamientu kompre as edum as edumi; kompre, semmam as dmte as dmtemen!"
Hydo compo? Grutt, gritto saburandat ...
Övrigt Ekonomen Gunnar Ekman och psykologen Rolf Granér har båda studerat polisers yrkeskultur, men med skilda utgångspunkter. Bortsett från några korta sammanträffanden på Polishögskolan i början av ...
Debatt I svensk politik och debatt används ofta ordet jämställdhet som ett honnörsord liknande demokrati, frihet och rättvisa. Jämställdhet presenteras som något självklart, något som alla vill ha och ingen ...
Porträtt Måltiden ska vara en hälsosam njutning, menar professor Inga-Britt Gustafsson vars forskning bedrivs i gastronomins högborg Grythyttan. Det mångvetenskapliga ämnet måltidskunskap vill tydliggöra mötet ...
Essä När vi ser George W Bush eller statsminister Göran Persson äta middag med andra nationers ledare, handlar det om mycket mer än bara måltider. Det är fråga om strategiskt valda tillfällen och miljöer, ...
Reportage På dagens hårt kommersialiserade bokmarknad har mycken vetenskaplig litteratur svårt att vinna inträde. Samtidigt har den nya, småskaliga tekniken i grunden förändrat bokproduktionen. Idag kan man ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se