Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Modernismen kan inte längre utge sig för att vara den enda giltiga representanten för moderniteten. Modernism och modernitet är nämligen två väsensskilda fenomen, och det är fullt möjligt att utifrån ...
Essä En förklaring till det figurativa måleriets starka ställning i Norge, är att modernismen aldrig hann slå igenom innan en motreaktion mobiliserades.
På universitetens filosofiska fakulteter såväl som ...
Essä I sin bildkonst varierar Trine Folmoe en rad traditionellt manliga motiv. Änglar, musor och i ring dansande kvinnor är exempel på bildelement som utforskas utifrån en specifikt kvinnlig horisont. Den ...
Essä Det är inte eld, inte sol, utan ett mörker som strålar och som kräver ögats tillvänjning. Det är natt om dagen, vaken sömn. Det är drömmens kraft, som har fått träd att breda ut sig eller ett berg att ...
Övrigt Nikos Slingaros intervjuar Léon Krier om städernas framtid och det absurda i modernismen
Den Luxemburgfödde arkitekten Léon Krier har en stark ställning i den amerikanska new urbanismrörelsen samt i ...
Essä Inom den seriösa amerikanska poesin har under de senaste decennierna märkts ett förnyat intresse för rim och fast meter. Inom den så kallade New Formalismrörelsen har man vänt sig mot den ...
Essä I den modernistiska historieskrivningen har den klassiska musikens utveckling kommit att beskrivas i termer av en linjär process, där blott det som pekar framåt är värt att fästa vikt vid, alltmedan ...
Essä Det finns ett utbrett missnöje med de senaste decenniernas utveckling inom poesin, vilken i hög grad kommit att bli en angelägenhet för en begränsad krets av akademiker och författarkolleger. Ett sätt ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se