Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Efter järnridåns fall i slutet av 1980-talet har man inom vänstern haft svårt att formulera lockande alternativ till den liberaldemokratiska samhällsmodellen. Den folkligt förankrade begreppsbildningen runt de mänskliga rättigheterna har här kommit väl till pass. På ett enkelt sätt har den omskrivits och anpassats till den nya vänsterns ideologiska syften.
Talet om mänskliga rättigheter väcker i dag fortfarande en omedelbar och positiv genklang hos de flesta människor. Även om det råder oenighet om vad som skall räknas som grundläggande mänskliga ...
Essä Efter folkens befrielse i de forna har haft lika stor historisk betydelse som revolutioner kommuniststaterna 1989-1991, lever vi idag i ett slags kontrarevolutionens tidevarv. Men vad är egentligen en ...
Essä Eyvind Johnson romankonst präglas av ett högst medvetet förhållande till de moderna massmedierna. I Krilontrilogin från mitten av fyrtiotalet kan man utläsa en kritik av tendenserna till manipulation ...
Essä I den allmänna debatten beskrivs dagens samhälle som ett kunskapssamhälle där just strävan efter kunskap är en förutsättning för individuell lycka, lönsamhet i företag och tillväxt för nationen. I ...
Essä Inom populärkulturen har konspirationsmotivet firat triumfer på senare tid, och än mer populärt torde det bli efter händelserna den 11 september 2001. Motivets rötter går dock att härleda drygt ett ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se