Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä "Nätverkssamhälle" låter sympatiskt solidariskt. Men det samhället har en svart baksida, en närmast kuslig logik, som går helt på tvärs mot demokratins hjärta. I den här artikeln kastas ljus över denna svarta skugga utifrån tre centrala teman i vår samhällsdebatt:
Det nya arbetslivet
Eliternas roll
Statstjänstemän, lärare och journalister i identitetskris
"Samtidigt som vi bygger upp det globala fysiska nätverket Internet förändras också den geografiska och vertikala uppbyggnaden av våra mellanmänskliga nätverk; nationerna blir inte längre avgörande ...
Essä Vi har blivit teknologikompetenta, men hur står det till med vår kritiska mediekompetens? Med hjälp av bland annat rapporteringen kring den svenska Sydafrikaresan och debatten om ...
Essä Det samtida museiväsendet kännetecknas av växtvärk och stagnation. En massiv nybildning av muséer har svept över världen sedan ett par årtionden. Samtidigt kämpar stora delar av branschen med kroniska ...
Essä 1900-talets historieskrivning kretsar oftast kring staden, staten och industrin. landsbygden har hamnat i "förlorarens skugga". I den här artikeln vänds på perspektivet. Vad händer om vi ser på ...
Essä Under rubriken "Kulturvetenskaperna och framtiden" publicerar Tvärsnitt artiklar och essäer som diskuterar väsentliga vägval i akademin. Den här artikeln är provokativ: Det moderna universitetet har ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se