Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Tintin har lästs och beundrats av miljoner. Barn, ungdomar och vuxna över nästan hela jorden. Tintin är en fantastisk fantasifigur, huvudpersonen i en strålande tecknad serie - visst! Men Tintin speglar också en tid; kanske formade Hergé, hans skapare, också den med sin kraftfulla gestaltskapande förmåga.
Tillhör du dem som tror att Neil Armstrong var först på månen? Eller de som vet att Tintin, Kalkyl och Haddock var där redan 15 år tidigare, att Dupont och Dupond dansade ballett på månen långt innan ...
Essä Det vilar något tröstlöst över skoldebatten. Det är som om vi glömt bort vad skolan egentligen är till för, vad dess civilisatoriska uppdrag är. Skolan och skolfolket måste förstås få pengar, makt och ...
Essä Carl Barks är död. Han var den legendariske, mest geniale av Disneys tecknare och kreatörer. En av hans mest lästa berättelser blir här föremål för överraskande analys. För vad är Kalle djupast sedd? ...
Essä Det vilar något förföriskt lockande över ordet hembygd. Men så fort man börjar fundera över ordets mening och funktion ligger det nära till hands att för egen del tänka - bryt upp, bryt upp! Har det ...
Essä Författaren Eyvind Johnson reflekterade många gånger över hur lika romanskaparens och historikerns uppgifter kunde vara. Men mellan dem fanns, menade han också, en väsentlig skillnad som han uttryckte ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se