Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Jules Verne är en av världslitteraturens mest lästa och mest populära författare. Men hans författarskap är märkligt missförstått. Vi tror att han är teknikens och vetenskapens man, en framstegets apologet som framför sitt budskap i det lättsmälta äventyrets form. Men Jules Verne är lika mycket en myternas mästare och en moraliskt uppfordrande gestaltare av det modernas dilemma. Det är dags att återvända till hans fascinerande berättelser och läsa dem med nya ögon.
Jules Verne (1828-1905) hör till de mest översatta författarna i världen. Hans internationella genomslagskraft avtar ingalunda i våra postmoderna tider - titta bara på det Index translationum som ...
Essä Förtroendet för den ekonomiska eliten är i gungning. Skyhöga löner, fallskärmar och massuppsägningar har ställt frågan på sin spets: Varför skall folket lita på kapitalisterna, varför skall de känna ...
Essä Gymen växer som svampar i varmt höstregn; reser sig likt moderna hälsotempel. Där möts kvinnor och män i ett gemensamt projekt, som handlar om att skulptera kroppen efter rådande mode och smak. Att ...
Essä Historieskrivning är en mycket allvarlig sak. Det förstår alla som bevittnat en rättegång. Där går det inte att leka med fakta och tolkningar, inte heller att frisera historien för att göra den mer ...
Essä "Känn dig själv" stod ristat på Appollontemplet i Delfi. Det var en uppmaning till människan att inte glömma vem hon var. Hon skulle inte tävla med gudarna. "Var medveten om att ditt handlingsutrymme ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se