Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Hösten 1997 kablades beskedet ut över världen: Mönster- och välfärdsstaten Sverige hade dolt det förskräckliga, en stat som systematiskt tvångssteriliserade människor i strävan att skapa en ren arisk ras. Den här artikeln handlar dock inte alls om steriliseringspolitiken, utan om förhållandet mellan media och vetenskap. Idag är en sådan principiell diskussion kanske nödvändigare än någonsin och massmedialiseringen av steriliseringsfrågan utgör onekligen ett talande exempel. Klyftan växer mellan forskarna och medierna och präglas av en ömsesidig misstro. Kan vetenskap och journalistik ånyo bilda gemensam front i upplysningens och demokratins namn? Här kommenteras saken av två forskare som själva har undersökt steriliseringspolitiken och som följde debatten på nära håll Från det unika utsiktstornet ställer de en diagnos och ger några förslag på botemedel.
En av de mekanismer som kan göra journalister farliga, skriver Pierre Bourdieu i den nyligen till svenska översatta essän Om televisionen, är att då de sällan går på djupet blir de chockerade av ...
Essä Det moderna projektet har onekligen fått sina fiskar varma under det senaste decenniet, Förnuft, framsteg, politik, vetenskap och teknik har för många förlorat sin magiska förtrollning. Men vad kan ...
Essä Hans Landberg och Roger Svensson tar inte den av mig ställda frågan på det allvar, som jag tycker att den förtjänar. I stället för att förfasa sig över min person borde de bemöta mig i sak. Föreligger ...
Essä Den svenska forskningspolitiska diskussionen har under de senaste decennierna i förbluffande hög grad kretsat kring en frågeställning: Grundforskning eller tillämpad (ofta likställd med sektoriell) ...
Essä Den regionala litteraturen och de regionala litteraturhistorierna har vind i seglen - i hela världen. Se där en paradox, som tycks spegla en generell utvecklingstendens: Nationen är satt under stark ...
Essä Att närma sig den annorlunda kostar, då ett sådant möte kräver något och tvingar oss bort från rutinernas och vardagens trygga värld. Det är kanske därför de flesta inte är nyfikna på det gåtfulla, ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se