Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä 1937 års psalmbok hade tjänat ut. År 1969 var det dags att anpassa kulturarvet till modernare tider. Det borde 8öatt finna en mer aptitretande form åt de religiösa sanningarna och erfarenheterna. Det betydde att många gamla psalmer lyftes ut och ersattes med nya. Anmärkningsvärt många genomgick dessutom en omfattande bearbetning.
I denna uppsats granskas hur bearbetningen av den gamla svenska psalmskatten gick till. Här demonstreras att språklig klåfingrighet och ideologiskt vanställande präglar resultatet i Den svenska psalmboken av år 1986.
Den svenska psalmboken antogs av kyrkomötet 1986 efter sjutton år av omfattande förberedelsearbete. Liksom sina föregångare av 1937, 1819 och 1695 innehåller 1986 års upplaga ett stort antal psalmer, ...
Essä I den här artikeln ges perspektiv på de senaste årens skandaler, dvs. på alla de affärer som bestått i att politiker, tjänstemän eller företagsledare satt sina egna personliga intressen före den ...
Essä Markförstöringen är omfattande i centrala Tanzania. Svenska och tanzanska forskare samarbetar med bönderna i området för att studera hur naturresurserna utnyttjas, och för att bidra till en ...
Essä År 1938 lagstadgades två veckors semester. Medborgarna skulle få ledigt, få fri tid. Men vad skulle vi göra av all denna ledighet, och hur skulle den fria människans lustar och impulser ledas in på ...
Essä Den svenska progressiva musikrörelsen var unik. Maken till genomslagskraft, livslängd och experimentlusta står inte att finna någon annanstans. Hur kan det komma sig? Den svenska musikrörelsen var ...
Essä Det förmoderna samhällets avgränsade risker har ersatts av det modernas gränslösa risker och mängden oförutsedda konsekvenser av vårt handlade har mångfaldigats. I det globala informationssamhället ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se