Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Fenicierna är ett folk som fått ett dåligt eftermäle. Som ogudaktiga barnamördare framställs de i Bibeln. Och trots att de uppfann alfabetet, var framgångsrika kolonisatörer och skickliga skeppsbyggare har inte den arkeologiska vetenskapen visat dem något större intresse. Är det fördomar, kanske t.o.m. rasism, som berövat fenicierna deras rättmätiga plats i Västerlandets historia?
Vilka latingymnasister minns inte de bevingade orden: "Praeterea censeo Carthaginem esse delendam" ("För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras"). Det var den gamle romaren Cato den äldres ...
Essä Sagoberättarna i den afrikanska kulturen var oftast kvinnor. De förmedlade samhällets världsuppfattning, ideologi och normsystem. Men i hur hög grad var, och är, berätterskorna samhällets språkrör? ...
Essä Alltifrån mitten av 1880-talet och in i våra dagar trycker man i stor utsträckning på papper som inte är tidsbeständigt, allra minst i nutidens dåliga miljö. Värst är det i USA, där 40% av ...
Essä Kan man forska utan kunna läsa och skriva? Vad blir resultatet när några äldre män i centrala Tanzania intervjuar sina grannar om deras historia? När Kondoas kulturkommitté begav sig på fältarbete i ...
Essä Kulturvetenskaper är ett samlande begrepp för humaniora och samhällsvetenskap som har sitt ursprung i tysk universitetstradition. Det kommer nu också till användning id en statliga prosan. Bl.a. har ...
Essä Svensk marinarkeologi har framförallt ägnat sig åt utforskningen av stora örlogsskepp eller farkoster från järnåldern. Skeppen har lockat av symboliska, nationalistiska och ekonomiska skäl. Men det ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se