Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Debatten om svenskt EG-medlemskap har blivit allt intensivare. Vare sig vi är positiva eller negativa till ett inträde i den europeiska gemenskapen inser vi att det medför förändringar. Men innebär dessa förändringar också att vi kommer att byta identitet? Betyder den tilltagande internationaliseringen att Sveriges medborgare blir mindre svenska och mer europeiska?
Kultur "smittar" inte, d.v.s. det finns föga anledning tro att svenskarna kommer att bli mera lika italienare och tyskar och andra européer bara för att de genom EG får fler kontakter med dessa. Min ...
Essä Humanism är en ideologi som sätter människan i centrum och under humaniora brukar vi placera de vetenskaper som utforskar mänskliga aktiviteter. I många högtidstal förespråkas mer humanism i umgänget ...
Essä Järnbruken, gruvorna och skogen har präglat Bergslagen som region under flera hundra år. Här föddes en bruksanda som gav stabilitet och ordning i arbetslivet och påverkade människors identitet. Hur ...
Essä Kvinnliga röster hade stora svårigheter att komma till tals i det nya radiomediet. När de blev vanligare visade sig deras tilltal vara ett annat än männens och svaren kom omgående från radiolyssnarna. ...
Essä Det offentliga samtalet i Sverige har under 1900-talet präglats av folkrörelsernas språk och sammanträdesteknik. Detta har i sin tur påverkat politikernas talarstil och svenskars uppfattning om ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se