Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Erotiken i det klassiska Aten ingick i en strävan att förädla det egna livet till ett konstverk av själisk och kroppslig skönhet. För den manliga eliten var homoerotiken också ett inslag i uppfostran av män. Ny forskning har på senare år belyst ett förut tabubelagt område. Aten har under de 150 åren från perserkrigen till Alexander den store kommit att framstå som en homoerotisk ö i tidens ström.
"Att vara homosexuell är inget man väljer utan något man blir och är. Vi har alla vuxit upp i ett heterosexuellt samhälle!"
 
Så stod det i en insändare i en kvällstidning nyligen (i Dag 29/6 1990). ...
Essä Slott mod torn och tinnar, bålda riddare, sköna jungfrur, äventyr och hövisk kärlek. Redan under, renässansen talade man om medeltiden, och alltsedan romantiken står den för det annorlunda, på omgång: ...
Essä Att fela är mänskligt. Att förvränga bilden av omvärlden och av sig själv är också mänskligt. Förvrängningarna ingår i varje människas psykiska försvar - begreppet myntades av Freud. Psykiskt försvar ...
Essä Ökningen av kvinnors förvärvsarbete under 1900-talet är i hög grad en chimär. Kvinnor har alltid arbetat, men arbetet har inte alltid synts i statistiken. Först när medel och överklassens kvinnor gick ...
Essä Män från socialgrupp två - bönder, handlande, kontorister - ofta från landsbygden. Sådana såg den svenska nazismens aktiva ut under 1930- och 1940-talen. Flera var väletablerade samhällsmedborgare. ...
Essä Maskinen är symbolen för skapande styrka. Men det går att vända på perspektivet. En maskin kan inte skapa värde i termodynamisk mening, bara omvandla och bryta ner. Latinets machinari betyder att ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se