Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Kultfigur, älskat geni, obegriplig vetenskapsman - mytens Einstein bilder lever alla sina egna liv. I Sverige hade hans idéer och resultat svårt att vinna fotfäste. Nobelpriset fick han först 1921 - och inte för sina teorier om relativiteten, utan för den mindre kontroversiella fotoelektriska effekten. När Einstein kom till Sverige några heta julidagar 1923 var det en symbolisk händelse. Han hämtade nobelpriset två år för sent, för fel sak och inte i Stockholms stadshus utan på ett nöjesfält i Göteborg ...
Egentligen anlände Albert Einstein för sent till kongressen. Den hade börjat med landshövding Oscar von Sydows invigning på söndag eftermiddag den 9 juli, och med efterföljande storbankett på ...
Essä Växthuseffekten som tankemodell är 200 år gammal. De naturvetenskapliga sambanden klargjordes av svensken Svante Arrhenius för 100 år sedan. Men det var inte industrialismens stenkolseldning som låg ...
Essä Gustav III är en omstridd kung. Men på en punkt är alla överens: hans talekonst. Kungens retorik trollbinder och övertygar - inför ständerna efter statsvälvningen 1772, i Börssalen efter Svenska ...
Essä Med planering skulle det goda samhället byggas. Rekordårens och välfärdens Sverige tog form inte bara i politikernas visioner. Det var ett drömt land som byggdes också i forskarnas datorer. Ny, ...
Essä Robotlagar som Isaac Asimov hittade på vid 21 års ålder är idag föremål för diskussion vid konferenser om artificiell intelligens. Science fictions historia studeras vid amerikanska universitet. Och ...
Essä Säv, säv, susa. Det är s-låt i Frödings svenska strof. S är en av våra vanligaste bokstäver och ett av svenskans vanligaste ljud. S har stått sig bättre i nordiska språk än i romanska. Trumf-esset i ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se