Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Invandrarfientligheten i Sjöbo har en, förhistoria. Under inspiration från rasbiologiska teorier utvecklade mellankrigstidens bondepartier en främlingsfientlig ideologi, som innehöll både kritik av städerna och antisemitism.
Under det senaste året har invandrarfientligheten i Sverige fått aktualitet. I Sjöbo kommun hölls i anslutning till riksdags- och kommunalvalen hösten 1988 en folkomröstning i flyktingfrågan. ...
Essä Den svenska kulturen är homogen, alla avvikelser blir tydliga - och farliga. Det drabbar invandrare med akademisk utbildning, som har mycket svårt att få ett passande arbete.
Essä Fackförbundens tidningar har varit interna kontaktorgan. Men de har också under snart ett sekel fungerat som förmedlare av kvalitetskultur till breda folklager.
Essä Stereotyperna om oss svenskar är svårutrotade. Och modern forskning har svårt att bestämma sig. Kanske är vi inte så ärliga, förnuftiga, blyga och tungsinta som vi tror?
Essä Ska det stavas pick-up eller picupp? Är det pick-ups eller pickupper i flertal? Engelska lånord i svenskan är inte något nytt. Men lånen blir fler med satellit-TV och internationalisering. Och precis ...
Debatt Rocken har blivit etablissemangets musik. Det är dags att skriva rockens politiska historia, hävdar Bengt Lundberg i debatten om populärkulturen.
Essä Är tiden ur led? Det förflutna har blivit ett snabbköp av stilklichéer. Framtiden har blivit mångtydig. Ungdomen sträcker sig långt in i medelåldern och det linjära livsprojektet byts mot nuets ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se