Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Tusenårig kinesisk dominans har följts av japansk och västerländsk i Koreas växlingsrika historia. Men under ytan har det hela tiden levt en självständig koreansk kultur.
Namnet Korea torde hos svensken i allmänhet ge obehagliga associationer - krig, delning, mord, fanatism och diktatur. Koreas turbulenta 1900-talshistoria i förening med massmedias intresse för det ...
Essä New Age, postmodernism, ny andlighet - flera aktuella tidsströmningar och deras förhållande till vetenskapen diskuterades nyligen vid en stor konferens i Hannover.
Essä Sedan de första kolonisternas dagar fanns en idé om Amerika som det nya Kanaan och om amerikanerna som ett utvalt Guds folk. De religiösa rötterna till idén har förtvinat men i politikens retorik och ...
Essä I vår tid kallas de punkare och skinheads. Förr gick de samman i ligor och ynglingalag. Ungdomskulturen har en lång historia.
Essä Mumindalen är det trygga hemmet i en farlig och kaotisk värld. Men bakom Tove Janssons naivistinka estetik ligger också krigserfarenheten och tron på skämtet som vapen mot censur och förtryck.
Essä Under hela antiken och medeltiden ansågs matematiska kunskaper grundläggande. Matematiken var Guds språk och därmed nyckeln till förståelsen av världen.
Essä När Tomas Tranströmer pekar på tystnaden som språk står han mitt i en tradition som sträcker sig från 1600-talet till 1900-talets postmodernism.
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se