Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Vad betyder det växande intresset för religiösa motiv i svensk skönlitteratur? Är det religiösa språket en väg till den mänskliga tillvarons djupaste frågor?
Alltfler svenska prosaförfattare låter sina romangestalter brottas med en religiös problematik och det är uppenbart att både bibliskt stoff och sådana begrepp som Gud, nåd, försoning etc. åter blivit ...
Essä Påverkas brottsligheten av krig? Påverkas synen på vad som är brottsligt? Förändras samhällets moral? Ny forskning om de nordiska länderna under andra världskriget ger svaren.
Essä Nils Hasselskog, mer känd som grönköpingsskalden Alfred Vestlund, var inte bara en enkel underhållningsförfattare. I hans dikter framträder en humanist som försvarar den enskilde mot trosvissa ...
Essä Samma sak kan sägas på olika sätt i ett förtroligt samtal och i ett föredrag. Den språkliga variationen är särskilt omfattande i engelskan och utforskas med hjälp av stora samlingar av talade och ...
Essä Musil och Mahler, Boltzmann och Freud, Lukàcs och Kafka var alla från Centraleuropa. Vilken roll har det geografiska sammanhanget spelat för det intellektuella livet? Kan Centraleuropa återupprättas?
Essä Den tidiga socialdemokratin åsidosatte i praktiken idén om jämställdhet mellan könen. Kan den rent av kallas patriarkalisk, och vad lägger man i så fall in i begreppet?
Essä Den internationella flyktingdefinitionen är politisk och fastställdes för Europas behov i skuggan av det kalla krigets värderingar. Idag har de stora flyktingströmmarna ekonomiska motiv och finns i ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se