Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Debatt Jag blev glad över temat "en ny allians" i nr 86:2 av Tvärsnitt. Som Sverker Sörlin uttrycker det i sin redaktionella kommentar så syftar den nya alliansen "på möjligheten att skapa en syntes mellan natur- och kulturvetenskapen". Jag uppfattade också referaten av olika ansatser som korrekta och adekvata.
Vad jag vill kommentera kritiskt är några avsnitt av Sverker Sörlins och Bo Dahlboms artiklar där de tar ställning till naturvetenskapliga teorier och program utan hänsyn till de förutsättningar som ...
Essä Uppdragsforskning på det samhällsvetenskapliga området medför risker. Följden kan bli hämmad teoribildning och ett ofruktbart insamlande av data, vars enda syfte är att legitimera politiska beslut.
Essä Hur ser man på barn och gamla i olika kulturer? I traditionella samhällen har oftast varje åldersgrupp ett värde i kraft av sin sociala roll. I ett snabbt föränderligt västerländskt samhälle som det ...
Debatt Som synonym för 'ortodox' hittar man i en ordbok bl. a. 'renlärig', 'traditionsbunden', 'konventionell'. Det är därför tveksamt om etiketten 'oortodox' är den mest passande att sätta på humanekologin ...
Debatt I sin artikel "Den kognitiva revolutionen i psykologin" presenterar Lennart Sjöberg Tvärsnitt (1/1986) några av de framsteg som på sista tiden gjorts inom hans egen specialitet - den kognitiva ...
Essä Ett problem för humanvetenskaperna är att deras mest grundläggande begrepp, som "kultur", "konst", "demokrati", är i grunden omstridda. Det gäller, skriver Allan Janik, att ta denna omstriddhet på ...
Essä Det finns ingen enkel förklaring till människors religiositet. I denna forskningsöversikt presenteras tre religionspsykologiska förklaringsmodeller.
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se