Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Lars Lönnroth har gått bärsärkagång i kvällspressen och kallat Sverige för ett humanistiskt u-land. Såväl hans tillvägagångssätt som hans beskrivning av läget kan ifrågasättas på en rad punkter, hävdas i detta inlägg.
I den undersköna månaden maj Orwells år 1984 bröts det kompakta flödet av nyheter om svensk ekonomi av några gälla trumpetstötar i Expressen angående humanioras förfall i detta land. Kollega Lars ...
Essä Hur såg den allmänna opinionen ut under 1600-talet? Det väpnade upproret var en yttring av folk viljan som blev allt ovanligare. Här diskuteras hur bondeopinionens tystnad skall tolkas, med ...
Essä De öppnade Nobelarkiven har inte avslöjat några lättköpta hemligheter. Forskningen i arkiven måste bedrivas på lång sikt. Här granskas vetenskapshistoriska frågeställningar kring Nobelprisbesluten ...
Essä Sedan 1977 sker medbestämmande förhandlingar om olika regeringsärenden. Hur omfattande är denna verksamhet och vilket inflytande har de fackliga organisationerna? En kvantitativ analys av ...
Essä Dagens nyliberaler och 1500-talets jesuiter har gemensam en syn på moralen där det rådande tillståndet alltid betraktas som gott. Liknande exempel kan hämtas från socialdarwinismen och de folkliga ...
Essä En undersökning av riksdagsledamöternas inställning till arbetsrättsliga frågor har, genom sin breda utformning också givit ny kunskap om ledamöternas arbets- och beslutssituation, kontaktnät och ...
Essä Är hälsokoströrelsen blott ett mode, eller bör den ses i ett vidare perspektiv, som en del av en motkultur? Här ges en analys av ideologin bakom sådana företeelser som vegetarism, matfrontsgrupper och ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se