Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Lars Lönnroth har gått bärsärkagång i kvällspressen och kallat Sverige för ett humanistiskt u-land. Såväl hans tillvägagångssätt som hans beskrivning av läget kan ifrågasättas på en rad punkter, hävdas i detta inlägg.
I den undersköna månaden maj Orwells år 1984 bröts det kompakta flödet av nyheter om svensk ekonomi av några gälla trumpetstötar i Expressen angående humanioras förfall i detta land. Kollega Lars ...
Essä Hur såg den allmänna opinionen ut under 1600-talet? Det väpnade upproret var en yttring av folk viljan som blev allt ovanligare. Här diskuteras hur bondeopinionens tystnad skall tolkas, med ...
Essä De öppnade Nobelarkiven har inte avslöjat några lättköpta hemligheter. Forskningen i arkiven måste bedrivas på lång sikt. Här granskas vetenskapshistoriska frågeställningar kring Nobelprisbesluten ...
Essä Sedan 1977 sker medbestämmande förhandlingar om olika regeringsärenden. Hur omfattande är denna verksamhet och vilket inflytande har de fackliga organisationerna? En kvantitativ analys av ...
Essä Dagens nyliberaler och 1500-talets jesuiter har gemensam en syn på moralen där det rådande tillståndet alltid betraktas som gott. Liknande exempel kan hämtas från socialdarwinismen och de folkliga ...
Essä En undersökning av riksdagsledamöternas inställning till arbetsrättsliga frågor har, genom sin breda utformning också givit ny kunskap om ledamöternas arbets- och beslutssituation, kontaktnät och ...
Essä Är hälsokoströrelsen blott ett mode, eller bör den ses i ett vidare perspektiv, som en del av en motkultur? Här ges en analys av ideologin bakom sådana företeelser som vegetarism, matfrontsgrupper och ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se