Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä En vetenskaplig utgåva av Strindbergs verk kräver omfattande analyser av språklig och teknisk art: även kriminalexpertis har anlitats. Förstatryck, originalmanus, översättningar och korrekturändringar måste granskas i detalj. Det tar tid, men utgåvan blir mycket tillförlitligare än Landquists tidigare.
Efter Strindbergs död 1912 fick Jolm Landquist av Bonniers förlag det ansvarsfulla uppdraget att utge Samlade skrifter. Han var då 31 år gammal, hade några år tidigare disputerat på en avhandling i ...
Essä Ett svårt problem för den humanistiska tron på människan utgör kulturkatastroferna, dvs. det onda som i stort format orsakas av människan själv. Det onda har dessutom en tendens att öka i takt med ...
Essä Vad består de psykiska fenomenen av? Var skall vi söka förbindelsen mellan kropp och själ, mellan det materiella och det psykiska? Hade Descartes rätt som trodde att förbindelsen låg i ...
Essä Den marxist-leninistiska förklaringen till miljöförstöringen i kapitalistiska stater är välbekant:
privat ägande och enskild profit leder till utplundring av naturresurserna och förorening av miljön. ...
Essä Den akademiska retoriken var en viktig sida i Oscar II:s verksamhet som kulturlivets högste beskyddare, tjänstetillsättningar och intriger en annan. Kungens agerande utgjorde en "dold" påverkan ifråga ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se