Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Vi kommunicerar med varandra genom tal, kroppsspråk, bilder och skrivna texter. Tolkningarna varierar med de inblandades sociala relationer, attityder och värderingar. Per Linell visar hur vi använder olika bilder och liknelser får att beskriva och förstå hur kommunikationen fungerar.
I alla situationer där människor möts äger kommunikation rum. Vi uppträder med kroppshållning och rörelser, ansiktsuttryck och gester, vi talar med varandra, skriver brev och böcker, producerar bilder ...
Debatt Skinnskatteberg är en liten kommun i Västmanlands län; härav följer inte att denna orts kommunala resursförbrukning enbart är en angelägenhet för medborgarna i Skinnskatteberg. Statsbidragen är numera ...
Essä Humanismen sitter trångt idag, skriver Tage Danielsson i denna artikel, ursprungligen en "föreläsning angående humanismens situation i vårt samhälle avhållen på kulturvetarkonferensen i Linköping 25 ...
Debatt I Tvärsnitt (2/82) diskuterar J. E., Lane, T. Magnusson och A. Westlund (i fortsättningen LMW) kommunernas påstådda byråkratisering under 1970-talet. De anser sig genom sin analys ha fått "ett slags ...
Essä Vad finns det för möjligheter och risker för svensk samhällsforskning idag? Mac Murray ger huvudlinjer i utvecklingen under de senaste två decennierna utifrån en nyutkommen avhandling om ...
Essä Hermeneutik, ett av tidens modeord, är inte någon nyuppfunnen term. Dess ursprung går långt tillbaka, till medeltida juridik och teologi, och dess roll var betydelsefall i den vetenskapliga ...
Debatt Ett bidrag till debatten om vetenskapen och tänkandet
Essä Drömmen in i framtiden är ungdomens tillstånd, vändpunkternas tillstånd och kreativitetens tillstånd, där något nytt skapas som dittills ännu inte fanns, men som var att vänta, eftersom det blev ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se