Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä Att människan bosatt sig i Skandinavien med dess kalla klimat är egentligen en paradox, eftersom hon faktiskt är en tropisk varelse. I denna artikel belyses hur människan i äldsta tider anpassat sig efter olika klimat och klimatförändringar.
I det förgångna har mänskligheten genomgått en rad dramatiska förändringar av naturmiljön, orsakade av klimatförändringar. Före jordbruksekonomins tid blev dock konsekvenserna för den enskilda ...
Essä »En person som sitter fast i ett filosofiskt dilemma liknar en man som vill ut ur ett rum men inte vet hur han skall bära sig åt. Han försöker med fönstret, men det sitter för högt. Han försöker med ...
Essä Människans storhet och elände var två olika sidor av medeltidens människouppfattning. Anders Piltz visar utifrån filosofiska och teologiska texter hur man denna tid uppfattade människan som individ ...
Essä Längtar vi stenarna eller människorna när vi flyttar? Är det eremiten eller nomaden inom oss som bestämmer? Hur mycket tar vi med oss och hur mycket lämnar vi kvar? Roger Andersson diskuterar ...
Essä De två senaste numren av Tvärsnitt har i hög grad ägnats åt högskolans förmenta byråkratisering. Jag har redan haft anledning att i en tidningsdebatt med Tore Frängsmyr i Upsala Nya Tidning anföra ...
Essä När arbetslivet debatteras handlar diskussionen numera i ökad utsträckning om arbetets värde och mening. Det sker bl. a. med hänvisning till de problematiska situationer som de människor kan råka in i ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se