Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt

Tvärsnitt gavs ut mellan 1980 och 2011.  Efter att Vetenskapsrådet la ned Tvärsnitt 2011 har alla artiklar i tidskriften kunnat nås digitalt via denna webbplats. Från och med 15 juni 2018 blir detta inte längre möjligt. Tekniken som webbplatsen bygger på är föråldrad och de tekniska uppdateringar som krävs är så omfattande att Vetenskapsrådet beslutat att lägga ned webbplatsen.

Som pappersutgåvor finns alla nummer av Tvärsnitt tillgängliga via Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken.

Tvärsnitt innehöll huvudsakligen essäer om forskning skrivna av forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Fram till 2000 gavs tidskiften ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.

Essä Den moderna vetenskapen håller på att skapa ett nytt framtida samhälle åt oss, och vi kan tycka att det förflutna spelar en underordnad roll. Men kulturella och historiska kunskaper är nödvändiga, om vi skall förstå vetenskapens och teknikens universella, förpliktelser, framhålls i denna artikel (tidigare hållet som radioföredrag).
För några år sedan höll Gunnar Tideström ett föredrag i "Värt att veta" där han uttalade sin oro över den unga generationens okunnighet om våra litterära klassiker. Tideströms uttalande utlöste en ...
Essä Historien är åskådlig. Här visas t.o.m. ett fenomen som det kalla kriget tagit sig synliga uttryck och kan studeras med byggnader som utgångspunkt. Exemplen är från Östeuropa, men avslutningsvis ...
Essä En numera utdöd litterär och konstnärlig genre utgör emblematiken. Men för den som sysslar med historiskt material i form av bilder och bildspråk, är den, fortfarande aktuell och viktig.
Essä Är vår skräck, för ormar nedärvd eller inlärd, eller har vi fått den genom en kombination av olika, faktorer? Detta problem analyseras här av en psykolog, som utforskar fobiernas orsaker.
Essä Att studera vanliga människors tankar och värdesystem utifrån vardagliga trivialiteter och rutiner, det är ambitionen bakom ett, forskningsprojekt kring samhällsutveckling och kulturförändring i ...
Essä Kunskaper är inte bara bitar av, fakta, som mekaniskt kan kombineras till större helheter. Kunskaper är organiserade sammanhang som ger förståelse och överblick, och de utgör själva ...
Essä Den traditionella pedagogikhistorien har inte längre någon plats inom ämnet pedagogik. Genom projektforskning har emellertid det historiska perspektivet bevarats, oftast inom andra discipliner, ...
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se