Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Små välfärdsresurser ger sämre hälsa

Olle Lundberg är professor i Health Equity Studies (forskning om ojämlikhet i hälsa) och Föreståndare vid CHESS, Centre for Health Equity Studies, Stockholms universitet och Karolinska institutet. Han är också gästprofessor vid Institutionen för Hälsovetenskap vid Mittuniversitetet, Östersund.
Ett gott liv innebär olika saker för olika personer, fast en sak är alla överens om — de vill vara friska. Bäst hälsa i Sverige har de som också har lång utbildning och hög inkomst. Efter mer än 50 år av välfärdspolitik ökar skillnaderna i hälsa och livslängd mellan människor med olika gynnsamt utgångsläge. Ett tecken på att den svenska välfärdsstaten trots allt utjämnar en del ojämlikheter är att de som har allra lägst utbildning lever längre i Sverige än i övriga Västeuropa. Men om de välfärdspolitiska systemen verkligen fungerar optimalt är en fråga vi ändå måste ställa oss.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-14
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Olle Lundberg

Olle Lundberg. Foto: privat

Referenser
Bäck, A. 1765. Tal om Farsoter som mäst härja ibland Rikets Allmoge. Kongl Vetenskaps Akademien. Stockholm: Lars Salvius.

CSDH. 2008. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva, World Health Organization.

Erikson R, Åberg R. 1984. Välfärd i förändring. Stockholm: Prisma.

Fritzell J, Lundberg O (red.). 1994. Vardagens villkor. Stockholm: Brombergs.

Fritzell J, Lundberg O. Välfärd, ofärd och ojämlikhet. Delbetänkande från kommittén Välfärdsbokslut, SOU 2000:41. Stockholm: Fritzes.

Fritzell J, Lundberg O. (red.) 2007. Health Inequalities and Welfare Resources. Continuity and change in Sweden. Bristol: The Policy Press.

Holmberg S, Weibull L, Oscarsson H. (red.). 2011. Svenska trender 1986—2010. SOM-rapport 2011: 26.

Johansson, S. 1970. Om levnadsnivåundersökningen. Stockholm: Allmänna förlaget.

Lundberg O, Yngwe M, Stjärne M, Elstad J, Ferrarini T, Kangas O, Norström T, Palme J, Fritzell J, for the NEWS Nordic Expert Group. 2008. The role of welfare state principles and generosity in social policy programmes for public health: an international comparative study. Lancet, 372(9650), 1633—1640.

Mackenbach JP, Stirbu I, Roskam AJ, Schaap MM, Menvielle G, Leinsalu M, Kunst AE. 2008 Socioeconomic inequalities in health in 22 European countries. The New England journal of medicine 358(23):2468-81.

Popper, K. 1969. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge (3rd edn.). London: Routledge and Kegan Paul.

van Raalte AA, Kunst AE, Deboosere P, Leinsalu M, Lundberg O, Martikainen P, Strand BH, Artnik B, Wojtyniak B, Mackenbach JP. 2011. More variation in lifespan in lower educated groups: evidence from 10 European countries. International Journal of Epidemiology, kommande.

SOU 1970:34. Svenska folkets inkomster. Stockholm: Esselte.

Titmuss, R.M. 1958. Essays on the Welfare State. London: Allen & Unwin.