Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Så skapar forskarna trovärdighet för sina modeller

Mikaela Sundberg är docent och universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, där hon även disputerade 2005 med avhandlingen Making Meteorology. Social Relations and Scientific Practice. Den största delen av forskningen har därefter fortsatt att handla om vetenskaplig praktik och organisering av det vetenskapliga arbetet, framförallt med fokus på numeriska simuleringar, men militära organisationer är numera ett ytterligare intresseområde. 
Ofta är många forskare inblandade i arbetet med de matematiska modeller som ligger till grund för klimatberäkningar. Tillsammans upprättar de normer för vad som ska betraktas som god forskning inom deras område. Hur förhåller sig dessa forskare till varandra och till andra forskare? Hur argumenterar de för sina resultat och skapar trovärdighet för sitt arbete? Att studera detta ger nycklar till förståelse för de förutsättningar som forskning kommer till under. 


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-14
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Mikaela Sundberg

Mikaela Sundberg Foto: privat

Referenser och rekommenderad läsning:
Sundberg, M. (2010) "Organizing Simulation Code Collectives" Science Studies 23 (1): 37—57.

Sundberg, M. (2011) "The Dynamics of Coordinated Comparisons: How Simulationists in Astrophysics, Oceanography and Meteorology create Standards for Results" Social Studies of Science 41 (1): 107—125.

Sundberg, M. (2012) "Creating Convincing Simulations in Astrophysics", Science, Technology, and Human Values 37 (1). Publicerad som Online First 2 november 2010 doi: 10.1177/0162243910385417.

Collins, H. M. (1985) Changing Order: Replication and Induction in Scientific Practice. University of Chicago Press.