Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Sådan tid sådan lag

Maria Wallenberg Bondesson är historiker och verksam som forskare vid Centrum för evolutionär kulturforskning på Stockholms universitet. År 2003 disputerade hon på en avhandling om lokala konflikter i samband med häxprocesser och väckelser i 16-, 17- och 1800-talets Sverige. Sedan år 2007 arbetar hon inom ett projekt som studerar långsiktig utveckling inom lagstiftningens område.

Stöld, mord och misshandel — kring det uppehåller sig de flesta lagar vare sig de kom till i Asien för 4000 år sedan eller i Tyskland på 1800-talet. Hur påföljderna ser ut skiljer sig däremot stort mellan olika samhällen. Stränga straff är typiska för nybildade stater med bristande kontroll. Den historiska utvecklingen går i en båge: Från milda straff till hårda och tillbaka. Lagen speglar det samhälle den ska upprätthålla.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-09
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Maria Wallenberg Bondesson

Maria Wallenberg Bondesson. Foto: Erik Wallenberg Bondesson

Referenser:
Fisher Drew, Katherine (1991), The Laws of the Salian Franks. Translated and with an Introduction by Katherine Fisher Drew. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Jarrick A. & Wallenberg-Bondesson M. (under tryckning), “Flexible Comparativeness: Towards Better Methods for the Cultural Historical Study of Laws - And Other Aspects of Human Culture".

Newman, Katherine S. (1983), Law and economic organization. A comparative study of pre-industrial societies. Cambridge, London: Cambridge University Press.

Otterbein, Keith F. (1986), The ultimate coercive sanction: a cross-cultural study of capital punishment. New Haven, Connecticut: HRAF Press.

Spitzer, Stephen (1979), “Notes Toward a Theory of Punishment and Social Change", i Research in Law and Sociology, 2.

Wormald, Patrick (2003), “The Leges Barbarorum: Law and Etnicity in the Post-Roman West", i Regna and Gentes: The Relationships Between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World, red. Goetz, H. W., Jarnut, J. & Pohl, W., Brill Academic Publishers.