Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Problem med skola och ökad arbetslöshet hotar ungas välfärd och hälsa

Sven Bremberg är barn- och ungdomsläkare och docent i socialmedicin vid Institutionen för folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet samt expert på hälsofrågor som rör barn och ungdom vid Statens folkhälsoinstitut
Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 16—24 år var år 2008 nästan 500 procent högre än i åldrarna 25 år eller äldre. I inget annat land inom EU är ungdomar proportionellt sett mer missgynnade än i Sverige. Svårigheterna att få jobb tycks dessutom vara en av de främsta förklaringarna till den ökade psykiska ohälsan bland unga.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-14
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Sven Bremberg

Sven Bremberg. Foto: privat

grafsom visar hur ökningen av psykiska symtom följer minskad tillgången till förvärvsarbete för pojkar 15–24 år under perioden 1985–2005

En av de främsta förklaringarna till den ökade psykiska ohälsan bland unga tycks vara svårigheten att få anställning. En jämförelse av utvecklingen inom olika länder inom EU ger ett tydligt argument för denna tolkning. Bilden visar hur ökningen av psykiska symtom följer den minskade tillgången till förvärvsarbete för pojkar i åldern 15–24 år under perioden 1985–2005.