Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Privatlivet blev politik när gifta kvinnor blev myndiga

Åsa Karlsson Sjögren är docent och lektor i historia vid Umeå universitet. Hennes forskning har i huvudsak handlat om kvinno- och genushistoria ca 1600—1950. Hon har framförallt undersökt rättsliga och politiska frågor. Artikeln baseras på forskning inom det avslutade projektet Äktenskapet, äganderätten och kvinnans emancipation, ca 1870—1920 (finansierat av Vetenskapsrådet). För närvarande arbetar Karlsson Sjögren med forskningsprojektet Stadens politiska kön 1770—1830.
För det sena 1800-talets kvinnorörelse stod gifta kvinnors juridiska och ekonomiska beroende högst på dagordningen. Det var den man i första hand ville förändra; kvinnlig rösträtt var ingen stor politisk fråga vid denna tid. Kvinnorörelsen hade att tampas med en djupt rotad föreställning om gemensamt ägande som symbol för tvåsamhet. En strategi blev att fokusera på arbetarklassen. Genom att framhålla arbetarhustruns behov av att försörja sin familj och hålla maken borta från krogen sökte kvinnorörelsen gehör för kvinnors rätt till kontroll över inkomst och egendom.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-14
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Åsa Karlsson Sjögren

Åsa Karlsson Sjögren. Foto: Marcus Elmerstad

Referenser
Artikeln bygger på forskning som publicerats eller är under publicering i fyra artiklar. I dessa refereras till såväl svensk som internationell forskning:

Karlsson Sjögren, Åsa "Suffrage and Married Women´s Rights. Political strategies within the Swedish Women´s movement1870-1920", Women´s History Magazine (forthcoming 1/2012).

Karlsson Sjögren, Åsa (2011) “Matrimony, property and Power. Marriage settlements in Sweden 1870-1920" i Scandinavian Journal of history (4/2011).

Karlsson Sjögren, Åsa & Lindström, Peter (2011) “Rum för röstande. Om kön, klass och valdeltagande vid stadsfullmäktigevalen i Gävle 1910 och 1912" i Scandia (1/2011).

Karlsson Sjögren, Åsa "Women´s Voices in Swedish Towns and Cities at the Turn of the 20th Century" i Women´s History Review (forthcoming  1/2012).

 
Bland svensk litteratur om kvinnorörelsen och rösträttsrörelsen kan nämnas:
Rönnbäck, Josefin (2004), Politikens genusgränser. Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902—1921. Stockholm: Atlas akademi

Manns, Ulla (1997), Den sanna frigörelsen. Fredrika-Bremerförbundet 1884—1921. Stockholm/Stehag: Symposion.
Florin, Christina (2006), Kvinnor får röst. Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse. Stockholm: Atlas akademi.

Melby, Kari m.fl. (2006), Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca. 1850-1930. Göteborg & Stockholm: Makadam.

Björk, Gunnela (1999), Att förhandla sitt medborgarskap. Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900—1950. Lund: Arkiv.