Tvärsnitt
Vetenskapsrådet
Sök i Tvärsnitts arkiv
Om tvär|snitt
Tvärsnitt gavs ut 1980 - 2011. Fram till 2000 gavs den ut av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), därefter av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap.
Essä:

Politikerna håller visst sina löften

Elin Naurin är forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet och  projektledare för universitetets profilområde Multidisciplinär forskning om opinion och demokrati  (MOD). Hon är också initiativtagare till forskningsnätverket Comparative Party Pledges Group. Tillsammans med Henrik Oscarsson och Nicklas Håkansson driver Naurin det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Att hålla ord... Partiers löftesgivande och löftesuppfyllande. Projektet avslutas 2012.
Anklagelsen mot politiker att de vanemässigt bryter vallöften är orättvis. Faktum är att svenska politiker håller de allra flesta av sina vallöften. Men då talar vi om en striktare definition av vallöfte än den som väljarna använder. För dem är vallöften inte bara de konkreta utfästelserna i partiernas valmanifest, utan också det enskilda politiker säger mellan valen. Ofta tolkar väljarna dessutom in sina egna förväntningar på vad det politiska systemet borde kunna ordna och anser bara löftet uppfyllt om de själva åtnjuter effekterna av det. Att vallöften har en viktig uppgift i en representativ demokrati glöms lätt bort.


Vill du läsa hela denna artikel? För att ta del av innehållet måste du beställa ett lösenord genom att fylla i formuläret nedan.

Beställ lösenord

Dina uppgifter
User information
CAPTCHA *

Efter att du skickat oss dina uppgifter kommer du att få ett mejl med lösenordet till artikeln. Vanligtvis får du mejlet inom ett par timmar, men i undantagsfall och när det är helg kan det dröja upp till ett par dagar. Lösenord anger du i fältet här nedan. Då visas den fullständiga artikeln på sidan.

2012-11-14
Tvär|snitt
Adress:
Tvärsnitt, Vetenskapsrådet
103 78 Stockholm

Besöksadress: Klarabergsviadukten 82
Epost: tvarsnitt@vr.se

Redaktör: Ragnhild Romanus
ragnhild.romanus@vr.se
Ansvarig utgivare: Arne Jarrick
arne.jarrick@vr.se
Projektansvarig: Jesper Wadensjö
jesper.wadensjo@vr.se
Elin Naurin.

Elin Naurin. Foto: Bobbo Lauhage/Scanpix

Läs mer om projektet:
Naurin, Elin (2011) Election Promises, Party Behaviour and Voter Perceptions. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Boken kan beställas via följande länk: www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=490403länk till annan webbplats

Håll också utkik efter gruppens (Comparative Party Pledges Group) gemensamma bok som ges ut under 2012: Naurin, Royed & Thomson, Election Pledge Fulfilment in a Comparative Perspective